മാന്തോപ്പ് ഷാപ്പിലെ കാട ഫ്രൈയും ബീഫ് തോരനും | Manthoppu Toddy Shop Food | Food N Travel

Click here to get this post in PDF

മാന്തോപ്പ് ഫാമിലി റെസ്റ്റോറന്റിൽ നമ്മൾ പോയത് അവിടുത്തെ കാട ഫ്രൈ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുവാനാണ്. അവിടെ നമ്മൾ കഴിച്ചത് നല്ല കാട മുളകിലിട്ടു വറുത്തെടുത്ത്, ബീഫ് തോരൻ, കപ്പ, ഊണ്, പിന്നെ പഴവും പാനിയും. Manthoppu toddy shop food. Manthop is a small yet beautifully organized toddy shop with a family restaurant near Kothamangalam.
Google Location: https://maps.google.com/?cid=1615600662505559805&hl=en&gl=gb

You are watching Food N Travel Channel on YouTube.
Subscribe Food N Travel: https://goo.gl/BaxKBB
Subscribe to Jaunt Monkey: https://goo.gl/Y22wgb
You may also call it as Jaunt Monkey Malayalam or Food N Travel Malayalam
Address:
Manthoppu Family Restaurant
SH 16, Aluva – Munnar Road, Near, Kothamangalam, Kerala 683549, India
+91 96566 54499
We enjoyed Kada Fry, Beef Thoran, Kappa, and meals.
Music:
1. Mr_Sunny_Face
2. Scarlet_Fire_Sting

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*